Digital introduktionsutbildning (ABC) Sydost

Denna utbildning (tidigare kallade ABC-utbildningen) är en grundutbildning i det Kristdemokratiska partiarbetet. Den vänder sig till både nya och ”gamla” medlemmar. Som ny medlem ger utbildningen dig grunderna för ditt fortsatta politiska arbete. För dig som varit med ett tag kan det vara nyttigt att ”damma” av kunskaperna och få reflektera kring verkliga situationer. Genom att vi är en blandad grupp kan vi få många intressanta diskussioner.

Utbildningen är uppdelad på fyra vardagkvällar och hålls helt digitalt via mötesverktyget Zoom.

PROGRAM/INNEHÅLL

Onsdag 27 januari  kl 18-20

Partiets grund; ideologi och historia , Stefan Attefall

Torsdag 11 februari   kl 18-20

Partiets organisation; En modern folkrörelse, Jakob Hallman

Så styrs Sverige; Kommun, Region och Nation, Anders Andersson

Onsdag 3 mars   kl 18-20

Partiarbete; Arbete med politik och kampanj, Ronja Strid

Onsdag 17 mars kl 18-20

Det politiska uppdraget – din roll som förtroendevald

Politikerns viktigaste verktyg; Retorikens grunder, Christina Landoff

Jag anmäler mig till utbildningen

Utbildningen är kostnadsfri. Länk till utbildningstillfällena skickas endast till anmälda deltagare.